Valorile noastre

Cele şapte principii de bază ale Weleda

 

Weleda este o organizație unică – înfloritoare economic, dornică să ajute și interesată de bunăstarea planetei, a mediului și a oamenilor. Am ajuns să fim astfel prin adoptarea celor șapte principii de bază care sunt imuabile, obligatorii pentru toată lumea și care scot în evidență felul în care muncim. Ne dorim să împărtășim aceste principii pentru ca lumea să înțeleagă cine suntem și de ce muncim în felul în care o facem.

1.Tratamentul echitabil al clienților, partenerilor și furnizorilor

 

Weleda este dovada că transparența și comunicarea onestă reprezintă baza cooperării cinstite și eficiente. Este baza pe care se construiesc relațiile de afaceri ale Weleda din întreaga lume. Rezultatul îl reprezintă relațiile durabile, de nădejde cu clienții, cu furnizorii și cu partenerii noștri.

2. Parteneriatul conducere – angajați

 

Angajații Weleda își pun abilitățile în slujba companiei, iar în schimb ei sunt apreciați ca profesioniști. Angajații au o viziune de ansamblu asupra proceselor și a structurilor operaționale și își asumă responsabilitatea pentru sarcinile lor. În consecință, pot participa la procesele de evaluare și cele decizionale din aria lor de responsabilitate. Dedicarea tuturor angajaților noștri reprezintă sursa de inovare pentru dezvoltarea afacerii.

3. Calitatea superioară

Materiile prime naturale din produsele Weleda sunt procesate într-un mod diferențiat, atent în așa fel încât substanțele și ingredientele active să aibă efect maxim. Înțelegerea holistică a ființei umane formată din trup, suflet și spirit și recunoașterea Pământului ca organism viu conectat la întregul cosmos, principiu întrupat de antropozofie, creează o înțelegere aprofundată a substanțelor naturale și a naturii efectelor lor, ducând astfel la o concepție îmbunătățită despre calitate. Produsele sunt create pentru a acționa cu eficiență și în profunzime. Oamenii trebuie să experimenteze prin intermediul lor o senzație extraordinară și de durată de bine.

Dezvoltarea continuă de metode de testare științifică susține această concepție complexă despre calitate.

 

4. Împletirea științelor naturale și spirituale în cercetare și dezvoltare

 

Pentru Weleda, oamenii sunt centrul universului. Pentru oameni dezvoltăm și căutăm, împreună cu partenerii noștri, produse și metode terapeutice inovatoare, împletind științele naturale cu cele umaniste. Ele permit Weleda să deschidă căi moderne pentru o înțelegere holistică a bolii, a sănătății și a îngrijirii.

5. Standarde înalte de mediu

Resursele Pământului sunt limitate. Au nevoie de protecție, pentru binele oamenilor și al naturii. Luăm foarte în serios această responsabilitate și stabilim standarde înalte de mediu. Pentru noi, sustenabilitatea înseamnă a avea grijă și a conserva resursele naturale.

6. Practici de afaceri etice și care aduc plus-valoare

De când existăm ne-am stabilit obiective corporatiste derivate din ideea fondatoare a companiei noastre: oamenii în dezvoltarea lor personală, menținerea, îmbunătățirea și redarea sănătății ființelor umane , nevoia lor de bunăstare fizică și dorința lor de a avea un stil de viață echilibrat.

Această înțelegere a menirii noastre determină principiile de afaceri ale Weleda și vor rămâne lumina noastră călăuzitoare și forța propulsoare a tuturor acțiunilor noastre. Prețurile produselor și serviciilor Weleda nu urmăresc doar întărirea bazei proprii de capital, dar și interesele clienților, ale furnizorilor și ale investitorilor. În măsura în care putem, participăm la inițiative culturale ce promovează oamenii.

7. Diversitatea culturală ca sursă de inspirație

Grupul Weleda este reprezentat în multe țări și pe multe piețe din întreaga lume. Asta dă naștere unei diversități culturale puternice care ne inspiră. Istoric, Weleda s-a format din inițiative antreprenoriale separate unite într-un grup de companii operând sub un management unic. Consiliul de Administrație și conducerea Grupului Weleda își exercită responsabilitățile manageriale în interesul dezvoltării cu succes a întregului Grup. Standardele etice și de calitate uniforme și strategiile și politicile corporatiste, de piață și funcționale sunt obligatorii în tot Grupul Weleda.

Află mai mult

Urmarea unei misiuni

Până în prezent Weleda rămâne fidelă principiilor spirituale puternice deținute de fondatorii noștri, iar efectele lor rezonează în cadrul companiei noastre.

Moștenirea Weleda

Weleda astăzi

Ceea ce a început într-o mică magazie în Elvetia este acum o companie globală cu 2000 de angajați în 50 de țări .

Mai multe despre Weleda astazi