Terapia antropozofică

Un demers terapeutic holistic concentrat pe personalitatea umană

Procesul terapeutic al medicinei antropozofice este bazat pe echilibrul dintre cele patru principii organizaționale: planul fizic, planul forțelor vieții sau vitalitatea, planul mental sau universul psihologic/emoțional și planul individual sau egoul. Obiectivul terapiei este de a reinstaura echilibrul atunci când aceste patru principii se dezechilibrează.

Medicina antropozofică se bazează pe conceptele de sănătate, boală și vindecare, ce reflectă echilibrul interior sau dezechilibrul dintre cele patru principii mai sus menționate. Interacțiunea dintre aceste patru planuri are ca rezultat trei sisteme funcționale – sistemul neurosenzorial, sistemul ritmic și sistemul metabolismului, ce corespund treimii spirituale umane:

· Sistemul neurozensorial - gândirea

· Sistemul ritmic - emoția

· Sistemul metabolismului - voința

Acest sistem guvernează organismul uman și se transformă în diverse etape ale vieții. Ori de câte ori se întâmplă asta, sistemul ritmic (‘localizat‘ între sistemul neurosenzorial și sistemul metabolismului) creează un  echilibru nou, permițând interacțiunii armonioase să continue. Orice derapaj al poziției ‘normale‘ de mijloc duce la apariția unor simptome diverse de boală.

Terapii

 

Medicina antropozofică folosește atât medicamente convenționale, cât și antropozofice. Tratamentul și alegerea medicamentelor și a terapiilor medicale  sunt specifice fiecărui individ, urmărind să declanșeze procesul de dezvoltare din pacient, să reinstaureze echilibrul și să promoveze autovindecarea.

 

Cu ajutorul medicamentelor antropozofice, se poate activa procesul de autovindecare a corpului, iar echilibrul distrus poate fi refăcut. Procesul de vindecare a pacientului este întărit.

Medicamentele antropozofice sunt completate de o varietate de tratamente externe. Un pacient poate beneficia de împachetări umede, de hidroterapie sau de băi medicinale, de îngrijiri medicale, fizioterapie antropozofică sau masaje ritmice, de diete, exerciții euritmice, terapie prin artă antropozofică, psihoterapie antropozofică și o varietate de alte metode terapeutice sau stiluri de viață antropozofice. Toate aceste metode se pot combina – tratamentul este individualizat pentru fiecare pacient.

Cercetare

De la înființarea ei acum aproape un secol, medicina antropozofică a fost un sistem medical bazat pe evidențe științifice. Abordarea descriptivă și cercetarea clinică sunt piloni pe care se bazează tratamentul medical antropozofic. Ca și în cazul altor sisteme medicale, abordarea metodologică s-a modificat de-a lungul timpului, evoluând de la studii de caz izolate și studii retrospective simple la cele mai sofisticate metode de studiu, inclusiv studii clinice randomizate. Astăzi medicina antropozofică folosește întregul spectru de studii clinice în mod eficient și colectează evidențe din surse bine controlate pe care își bazează inovațiile viitoare.

Siguranță

 

Siguranța tratamentelor și a medicamentelor antropozofice este documentată prin rezultatele studiilor, care demonstrează că sunt în general bine tolerate. Toate produsele antropozofice sunt fabricate în conformitate cu Buna Practică în Fabricație.

Eficiență

 

Eficiența medicinei antropozofice constă în măsura în care reduce sau atenuează durerile fizice sau psihice. În orice caz însă, eficiența tratamentului rezultă din suma tuturor efectelor individuale dorite. Măsura decisivă a eficienței stă în răspunsul organismului – care e individual.  

Valoare adăugată

Un număr de studii a arătat că tratamentul antropozofic este mai eficient și din punct de vedere al costurilor în comparație cu tratamentul convențional. Acest lucru este relevant în special în cazul bolilor cronice, unde perioada de tratament poate fi prelungită sau e chiar pe viață. Asigurările medicale decontează costuri minime în ce privește medicația și de aceea, în unele țări asigurările medicale acoperă tratamentul antropozofic datorită costurilor lui relativ reduse.

 

Astăzi oamenii trăiesc într-o lume în care individul este uniformizat, varietatea este redusă, iar serviciile individualizate și personalizate scad. Conceptele antropozofice pun bazele unei sistem medical tot mai solicitat: cu terapii diferențiate, holistice ce se concentrează pe personalitatea oamenilor.

Mai multe subiecte interesante

Sănătatea este un proces continuu

Salutogeneza ca o știință de dezvoltare a sănătății se concentrează asupra factorilor care susțin sănătatea umană, în contrast cu factorii care cauzeaza boala.

Salutogeneza

Un sistem de medicină integrată

Un sistem medical care completează medicina conventională, antroposofia are o abordare holistică și utilizează ambele medicamente: convenționale și antropozofice.

Medicina antroposofică

Produse farmaceutice unice

Prelucrarea produselor farmaceutice noastre este în conformitate cu legislația farmaceutică, în timp ce procesul nostru distinctiv de fabricație se bazează pe trei elemente esențiale.

Procesul de fabricație